kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Monthly archive for lipanj 2020

Izvođenje radova na kanalima za melioracijsku odvodnju

Izvođenje radova na kanalima za melioracijsku odvodnju

Vuka d.d. će u razdoblju lipanj – prosinac izvoditi radove na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koja je prilog ove objave. Pozivamo sve stanovnike koji imaju primjedbu na vrijeme izvođenja predmetnih radova da se jave na sljedeće kontakte: 031/252-230 i 098/970-0523. Karta melioracijske odvodnje

pročitaj više

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo, KLASA: 320-02/20-02/03 URBROJ: 2196-04-02-20-01 od 23.05.2020 god. godine  Općinsko vijeće Općine Borovo dana 08.06.2020 god. objavljuje J A V N I   N A T J E Č A Jza zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo             Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog… Nastavite čitati Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo

pročitaj više

Obavijesti o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

Obavijesti o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor

Obavijesti o izborima za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati 05.07.2020. godine Obavijest biračima o načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača Obavijest biračima na području Vukovarsko-srijemske županije Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Borovo

pročitaj više

Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19

Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19

Općina Borovo je na 23. sednici Opštinskog veća Opštine Borovo održanoj dana 22. maja 2020. godine donela paket mera za privrednike pogođene krizom uzrokovanom virusom COVID-19. Privrednici trebaju ispuniti zahtev za pomoć koji se nalazi u prilogu ove objave. Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor Odluka o financijskoj pomoći poslovnim subjektima Odluka o oslobađanju ugostiteljskih djelatnosti od plaćanje naknade za korištenje javnog zemljišta Zahtjev za pomoć

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content