kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Općine Borovo

Kao tijelo javnog sektora, Općina Borovo je obvezan osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23.09.2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na web stranicu Općine Borovo:  https://opcina-borovo.hr .

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://opcina-borovo.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 VI.1.2. (2015-04),  uz slijedeće iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

 1. Neusklađenosti sa Zakonom.
  • Na mrežnom mjestu objavljuju se dokumenti u PDF formatu. Često su u pitanju skenirani PDF dokumenti kod kojih je otežana mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.
  • Područja koja se aktiviraju prelaskom miša možda nisu dovoljno velika za korisnike ovisno o vrsti invaliditeta i vrsti pomoćne tehnologije.
  • Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.
  • Neki medijski zapisi (slike), nemaju opise.
  • Neki dijelovi objavljenog sadržaja nemaju ispravnu strukturu
 2. Nerazmjerno opterećenje
  • Za sve neusklađenosti navedene pod točkom 1. Općina Borovo se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.
 3. sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
  • U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Borovo kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

Radi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Općina Borovo se obvezuje svoje mrežno mjesto s vremenom uskladiti sa zakonom u najboljoj mogućoj mjeri uz poziv na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je pripremljena dana 23.09.2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine.

Za pripremu ove Izjave je korištena metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti je provedeno putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ te su uočena odstupanja u području kontrasta, razmaka teksta, zaglavlja…

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Osobno računalo, tablet, mobilni uređaj, MS Win10, Debian Linux, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost službene mrežne stranice Općine Borovo korisnici mogu uputiti u Općina Borovo na kontakt:

Općina Borovo je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijesti o naknadnom roku u kojem će se odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content