kontakt telefon: +385(0)32 439 598

RADIO BOROVO

Radio Borovo
RADIO BOROVO   je  u svet radio-difuzije ušao  spontano, 1991. godine u vremenu koje je bilo  teško za  sve ljude na ovom području.
U vreme  mirne reintegracije RADIO BOROVO  je doživeo  svoju transformaciju. Nakon preregistracije nastavio je sa radom  po važećim propisima Republike Hrvatske .
Danas je  RADIO BOROVO  nezavisna lokalna radio stanica u privatnom vlasništvu, registrovana kao društvo  sa ograničenom odgovornošću – “R A P S O D I J A” sa  75% osnivačkog kapitala  u vlasništvu radnika, a 25% u vlasništvu opštine Borovo. Program   produkujemo  i emitujemo  na  srpskom  jeziku  i to  od 0 – 24 časa  svakog dana  na frekvenciji – 100,7 MHZ STEREO.
Programskom šemom dominiraju emisije informativnog i  zabavno-muzičkog karaktera, kontakt-programi i gostovanja, a u realizaciji učestvuje  desetak zaposlenih.  Muzička koncepcija RADIO BOROVA  je raznovrsna što podrazumeva  da na frekvenciji ovog  radija  možete čuti hitove narodne muzike od  šezdesetih godina pa  sve do  poslednjih izdanja.
RADIO BOROVO  je  popularna  stanica   komercijalne orjentacije u čijem sastavu  postoji  marketing  tim koji uspešno realizuje komercijalni deo programa.
Uređivačko-programska orjentacija  zasniva se  na postavci «za svakoga ponešto», a obraća se  najširoj populaciji u  nameri da  informiše,  zabavi i edukuje. Slušaoci  svih  starosnih i obrazovnih struktura  prepoznali su  ciljeve uređivačke politike: objektivno, pravovremeno i celovito informisanje   i  u velikom broju poklonili   poverenje RADIO BOROVU.
Bez prekida  produkujemo  i emitujemo  program više od 20 godina i to je veliki uspeh ljudi koji su uložili  svoj rad i  veliku količinu  energije i volje  da bi   ovaj radio održali  do danas. I dalje nas vodi želja da ostvarujemo dobru saradnju sa svima koji to žele,  da stvaramo program   u skladu s  potrebama i željama   naših slušalaca i  da i dalje  budemo ponosni što dajemo  svoj doprinos izgradnji  bolje budućnosti.
U  ogromnom medijskom univerzumu, RADIO BOROVO  je svrstan u grupu «malih» radio  stanica lokalnog nivoa, a ta komponenta  ne određuje  značaj  ovog radija kao sredstva masovne  komunikacije na prostoru  čujnosti.

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content