kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Archive for the Uncategorized Category

Besplatni udžbenici, bilježnice i pernice za učenike prvih razreda Ekonomske škole Vukovar

Ekonomska škola Vukovar je osigurala besplatne udžbenike, bilježnice i pernice za učenike prvih razreda te poziva zainteresirane osobe da se prijave za obrazovne programe ekonomist, komercijalist ili upravni referent. Više o aktivnostima Ekonomske škole Vukovar možete saznati na njihovoj stranici.

pročitaj više

Oglas za prijam službenika u službu

Oglas za prijam službenika u službu

Na temelju članka 28. st. 4. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo dana 27.12.2022 god. raspisuje: OGLASza prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo,  na radna mjesta: 1. STRUČNI  SURADNIK/ICA – VODITELJ/ICA PROJEKTA “ZAŽELI – Općina Borovo“ -faza III  – 1 izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme, do isteka… Nastavite čitati Oglas za prijam službenika u službu

pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

KLASA: 604-01/22-01/01UR.BROJ: 2196-9-01-22-02Borovo. 25.10.2022 god. Na temelju čl. 54  Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 2/21), te čl.6 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, općinski načelnik dana  25.10.2022 god.  objavljuje J  A  V  N  I     N  A   T  J  E  Č  A  Jza dodjelu stipendije 1.         Javni natječaj objavljuje se radi dodjele bespovratne stipendije studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo. 2.         Stipendija se dodjeljuje u iznosu… Nastavite čitati JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

pročitaj više

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA

KLASA: 112-01/22-03/1URBROJ: 2196-04-03-22-07Borovo, 24.10.2022 god.             Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na radno mjesto „administrativni referent” Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo,  Povjerenstvo dana 24. listopada 2022 god. sačinjava IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU KANDIDATANatječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 115/22 od… Nastavite čitati IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA

pročitaj više

OBAVIJEST O PRIJAVI KORISNIKA ZA PRIMANJE HUMANITARNIH PAKETA

OBAVIJEST O PRIJAVI KORISNIKA ZA PRIMANJE HUMANITARNIH PAKETA
pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content