kontakt telefon: +385(0)32 439 598

SAZIV VIJEĆA 2017.-2021.

Akti sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 31 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 31 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 31 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
Saziv za 30 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 30 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 30 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
Saziv za 29 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
Skraćeni zapisnik sa 29 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 29 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
Saziv za 28 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
Skraćeni zapisnik sa 28 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 28 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
Saziv za 27 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
Skraćeni zapisnik sa 27 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 27 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
Saziv za 26 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
Skraćeni zapisnik sa 26 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 26 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
Saziv za 25 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 25 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 25 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 24 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 24 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 24 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 23 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 23 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 23 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 22 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 22 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 22 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 21 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 21 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 21 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 20 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 20 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 20 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 19 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 19 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 19 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 18 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 18 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 18 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 17 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 17 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 17 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 16 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 16 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 16 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 15 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 15 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 15 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 14 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
Skraćeni zapisnik sa 14 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 14 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 13 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 13 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 13 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 12 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 12 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 12 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 11 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 11 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 11 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 10 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 10 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 10 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 9 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 9 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 9 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 8 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 8 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 8 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 7 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 7 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 7 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 6 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 6 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 6 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 5 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 5 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 5 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 4 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 4 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 4 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 3 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 3 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 3 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 2 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 2 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 2 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo”
– Saziv za 1 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 1 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 1 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content