kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 3

Projekt Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 3 predstavlja inicijativu lokalne zajednice da se kroz društveno koristan rad utječe na povećanje zapošljivosti žena s područja Općine Borovo te kvalitetu brige o starim i nemoćnim osoba koja na području Općine ne postoji u organiziranom obliku.

Opći cilj projekta je povećati zapošljivost žena pripadnica ranjivih skupina s područja Općine Borovo. Specifični cilj projekta je povećanje znanja i vještina nezaposlenih žena s područja Općine Borovo s ciljem njihova lakšeg zapošljavanja i smanjenja rizika od siromaštva te smanjenje socijalne isključenosti i povećanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba koje žive u Općini Borovo. Ciljana skupina projekta su nezaposlene žene niže razine obrazovanja s područja Općine Borovo. Krajnji korisnici projekta su starije i nemoćne osobe koje žive na području Općine Borovo. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar.

Projekt se provodi na području Općine Borovo koja po indeksu razvijenosti pripada II. skupini jedinica lokalne samouprave. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar u Vukovarsko-srijemskoj županiji je u travnju 2022. godine bilo 6.232 nezaposlenih osoba, od čega je 4.109 bilo žena. Općina je u travnju 2022. godine imala 160 nezaposlenih, od čega je 90 bilo žena. Zapošljavajući teže zapošljive žene s područja Općine smanjuje se nezaposlenost na području Općine, dok žene zaposlene kroz projekt stječu financijska sredstva kojima se odmiču od granice siromaštva te im se uklanjaju negativne posljedice povezane s dugotrajnom nezaposlenošću i siromaštvom. Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2021. godine Općina ima 3.555 stanovnika, od čega je 1.132 osobe iznad 65 godina starosti. Veliki dio tih osoba egzistira kao jednočlano, eventualno dvočlano kućanstvo u teškim životnim uvjetima, bez odgovarajuće brige. Za stvaranje baze krajnjih korisnika projekta će se koristiti popis korisnika socijalnih usluga Centra za socijalnu skrb Vukovar koji žive na području Općine i informativni letci koji će se tijekom provedbe projekta podijeliti svim kućanstvima te kojima će se ujedno pozvati mještane da obavijeste Općinu Borovo o potencijalnim krajnjim korisnicima projekta. Općina će u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Vukovar vršiti odabir krajnjih korisnika iz te baze.

Projektom bi se na puno radno vrijeme na rok od 6 mjeseci zaposlilo 30 osoba ženskog spola s područja Općine Borovo iz kategorije ranjivih skupina s otežanim pristupom tržištu rada koje će krajnjim korisnicima projekta pružati potporu i podršku. Žene pripadnice tih skupina nalaze se u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te bi se zapošljavanjem kroz ovaj projekt njima omogućilo stjecanje financijskih sredstava te znanja i vještina potrebnih za pronalazak zaposlenja nakon provedbe projekta. Zahvaljujući radnom iskustvu koje steknu, žene će lakše dolaziti do zaposlenja ili će se samozapošljavanjem isključiti s tržišta rada. Time im se smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti povezane sa siromaštvom. Svaka žena zaposlena kroz projekt će obilaziti najmanje šest krajnjih korisnika projekta. Općina će u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovar vršiti odabir žena koje će se zaposliti za pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima.

Krajnjim korisnicima projekta unapređuje se kvaliteta života i osigurava dostojanstven život, socijalno ih se uključuje te se doprinosi razvoju njihove svijesti da su ravnopravni članovi zajednice kojoj pripadaju. Za sve krajnje korisnike će se za vrijeme trajanja provedbe projekta

nabavljati potrepštine koje će zadovoljavati njihove osnovne potrebe. Žene zaposlene kroz ovaj projekt pružale bi potporu i podršku krajnjim korisnicima vršeći usluge:

  • Pomoć pri održavanju higijene prostora u kojemu žive krajnji korisnici,
  • Pomoć osobama s invaliditetom u svakodnevnim aktivnostima,
  • Pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • Pomoć pri nabavljanju, pripremi i konzumiranju hrane,
  • Pomoć pri nabavci i pripremi ogrijeva i zagrijavanje domova,
  • Pomoć pri nabavci i korištenju lijekova,
  • Pomoć pri plaćanju računa,
  • Uređenje životnog prostora i okućnice,
  • Druženje i razgovor s krajnjim korisnicima,
  • Ostale usluge za kojima se pojavi potreba.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 196.798,06 EUR / 1.482.775,00 kuna i u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Kontrolu provedbe projekta obavljaju Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2.

Projekt se provodi u razdoblju prosinac 2022. –kolovoz 2023. godine. Kontakt osoba za dodatne informacije o projektu je Miloš Maksimović, tel. 032/438-293, e-mail milos.maksim@outlook.com.

Više o EU fondovima možete saznati na www.strukturnifondovi.hr.

Zajedno do fondova EU

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content