kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Informacije o uredništvu Službenog glasnika

„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BOROVO“

ISSN: 1849-904X

Nakladnik – Općina Borovo

Uredništvo:

  • Načelnik Općine: Zoran Baćanović, mag.iur. – glavni i odgovorni urednik
  • Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Slobodanka Stevanović, dipl.pravnica
  • Borovo, Glavna 3, 32 227 Borovo, Republika Hrvatska

Telefon: 032/439-598

Fax: 032/439-601

e-mail: borovo@opcina-borovo.hr

Izlazi prema potrebi

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content