kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

opstinsko_vece2013

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 21. maja 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Borovo konstituisano je 30. maja 2017.godine.
Općinsko veće Općine Borovo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave broji 16 vijećnika.
Od 16 vijećnika 13 vijećnika je iz redova SDSS-a, 2 Nezavisni zastupnici izabrani s liste grupe birača i 1 iz koalicije SNS-NSS.

srdjan_jeremic

Predsjednik Općinskog vijeća je
Srđan Jeremić mag.oec. – član SDSS-a.

zoran_bacanovic

Načelnik Općine je
Zoran Baćanović mag. iur. –
član SDSS-a.

zamenik načelnika Duško Drobić, SDSS

Zamenik načelnika je
Duško Drobić – član SDSS-a.

Potpredsjednik Općinskog vijeća je Milan Poznanović, član SDSS-a.

Članovi Općinskog vijeća su:

Lazar Bosić, oec. SDSS
Branko Perišić, dipl.ing. SDSS
Rajko Lukić, ing.mas. SDSS
Milica Popadić, SDSS
Danko Nikolić, dipl.pravnik SDSS
Dušan Latas, SDSS
Dragana Bošnjak, SDSS
Senka Romić, SDSS
Desa Jankov, oec. SDSS
Marina Nedić, oec. SDSS
Nikola Ostojić, SDSS
Željko Lukić, Nezavisni zastupnik izabran s liste grupe birača
Hill Zvonko, Nezavisni zastupnik izabran s liste grupe birača  – predstavnik hrvatskog naroda
Zoran Kojić, SNS-NSS

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela i lice nadležno za pristup informacijama
Stevanović Slobodanka, dipl.iur.

Referent za računovodstvo
Srđana Španović, oec.


Pregled stranice

Trenutno na stranici: 3
Današnje posete: 51
Ukupan broj poseta: 382309

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content