kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Lokalna uprava

opstinsko_vece2013

Nakon redovnih lokalnih izbora održanih 23.05.2021. godine, Općinsko vijeće Općine Borovo konstituisano je 08.06.  2021.godine.
Općinsko veće Općine Borovo kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave broji 14 vijećnika od kojih je jedan pripadnik hrvatskog naroda.
Od 14 vijećnika 11 vijećnika je iz redova SDSS-a, 2 Nezavisni zastupnici izabrani s liste grupe birača i 1 DSS.

zamenik načelnika Duško Drobić, SDSS

Predsjednik Općinskog vijeća je
Duško Drobić – član SDSS-a.

zoran_bacanovic

Načelnik Općine je
Zoran Baćanović mag. iur. –
član SDSS-a.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Milan Poznanović, SDSS

Članovi Općinskog vijeća su:
Lazar Bosić, oec. SDSS
Branko Perišić, dipl.ing. SDSS
Rajko Lukić, ing.mas. SDSS
Milica Popadić, SDSS
Danko Nikolić, dipl.pravnik SDSS
Dušan Latas, SDSS
Dragana Bošnjak, SDSS
Senka Romić, SDSS
Željko Lukić, Nezavisni zastupnik izabran s liste grupe birača
Mijodag Zec, Nezavisni zastupnik izabran s liste grupe birača
Stojan Poznanović, DSS
– predstavnik hrvatskog naroda

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela i lice nadležno za pristup informacijama
Stevanović Slobodanka, dipl.iur.

Referent za računovodstvo
Srđana Španović, oec.


Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 59
Ukupan broj poseta: 410704

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content