kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Jednostavna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA 2021

Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. godinu

JEDNOSTAVNA NABAVA 2021

DERATIZACIJA
Poziv za dostavu ponuda
Zapisnik pregled i ocjena deratizacija
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

JEDNOSTAVNA NABAVA 2020

Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu

JEDNOSTAVNA NABAVA 2019

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu

KAMERE ZA VIDEO NADZOR – Ponovljeni postupak – Postupak u toku
Odluka o pokretanju postupka nabave kamera za video nadzor
Poziv za dostavu ponuda kamere za video nadzor + Prilozi
Zapisnik o otvaranju ponuda
Obavijest o odabiru

KAMERE ZA VIDEO NADZOR – Postupak poništen
Odluka o pokretanju postupka nabave kamera za video nadzor
Poziv za dostavu ponuda kamere za video nadzor + Prilozi
Zapisnik o otvaranju ponuda
Obavijest o poništenju postupka

JEDNOSTAVNA NABAVA 2017

NABAVKA SVJETILJKI U SVRHU REKONSTRUKCIJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE OPĆINE BOROVO – Postupak okončan

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Nabavka svjetiljki u svrhu rekonstrukcije sustava javne rasvjete Općine Borovo
Prilog 1. – Ponudbeni_list
Prilog 2. – Ponudbena tablica
Prilog 3. – Izjava o čuvanju povjerljivih informacija
Prilog 4 – Ovlast za zastupanje
Prilog 5. – Obrazac Ugovora
Prilog 6. – Troškovnik
Prilog 7. – Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Borovo
Prilog 8. – Obrazac potvrde o izvršenuju dodatnih ugovora
Prilog 9. – Izjava ponuditelja o davanju jamstva za svjetiljke

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content