kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Jednostavna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA 2023

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Borovo
Registar ugovora jednostavne nabave za 2023. godinu

JEDNOSTAVNA NABAVA 2022

Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. godinu

JEDNOSTAVNA NABAVA 2021

Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. godinu

DERATIZACIJA
Poziv za dostavu ponuda
Zapisnik pregled i ocjena deratizacija
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

JEDNOSTAVNA NABAVA 2020

Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. godinu

JEDNOSTAVNA NABAVA 2019

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. godinu

KAMERE ZA VIDEO NADZOR – Ponovljeni postupak – Postupak u toku
Odluka o pokretanju postupka nabave kamera za video nadzor
Poziv za dostavu ponuda kamere za video nadzor + Prilozi
Zapisnik o otvaranju ponuda
Obavijest o odabiru

KAMERE ZA VIDEO NADZOR – Postupak poništen
Odluka o pokretanju postupka nabave kamera za video nadzor
Poziv za dostavu ponuda kamere za video nadzor + Prilozi
Zapisnik o otvaranju ponuda
Obavijest o poništenju postupka

JEDNOSTAVNA NABAVA 2017

NABAVKA SVJETILJKI U SVRHU REKONSTRUKCIJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE OPĆINE BOROVO – Postupak okončan

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Nabavka svjetiljki u svrhu rekonstrukcije sustava javne rasvjete Općine Borovo
Prilog 1. – Ponudbeni_list
Prilog 2. – Ponudbena tablica
Prilog 3. – Izjava o čuvanju povjerljivih informacija
Prilog 4 – Ovlast za zastupanje
Prilog 5. – Obrazac Ugovora
Prilog 6. – Troškovnik
Prilog 7. – Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete na području Općine Borovo
Prilog 8. – Obrazac potvrde o izvršenuju dodatnih ugovora
Prilog 9. – Izjava ponuditelja o davanju jamstva za svjetiljke

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content