kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Dokumenti lokalne samouprave

Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Borovo u 2021 god.

Provedbeni program Opcine Borovo 2021-2025

II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine i Detaljnog plana uređenja Centra Borovo

III izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content