kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 04/15) i članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/2003, 118/2006, 41/2008 i 113/2011 i i 106/12-pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Borovo imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Borovo:

Duško Drobić, Glavna 3, 32227 Borovo

telefon:                +385 32 439 598
telefaks:               +385 32 432 601
e-mail adresa:       borovo@opcina-borovo.hr

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content