kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Izvođenje radova na kanalima za melioracijsku odvodnju

Vuka d.d. će u razdoblju lipanj – prosinac izvoditi radove na kanalima i ostalim građevinama za detaljnu melioracijsku odvodnju prema preglednoj karti koja je prilog ove objave.

Pozivamo sve stanovnike koji imaju primjedbu na vrijeme izvođenja predmetnih radova da se jave na sljedeće kontakte: 031/252-230 i 098/970-0523.

Karta melioracijske odvodnje

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content