kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo

Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo, KLASA: 320-02/20-02/03 URBROJ: 2196-04-02-20-01 od 23.05.2020 god. godine  Općinsko vijeće Općine Borovo dana 08.06.2020 god. objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo

            Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Borovo odnosno na području katastarske općine Borovo, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo predviđeno za zakup i  povrat .

            Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo  predviđene za povrat daju se u zakup javnim natječajem na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

            Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo  predviđene za zakup naznačene u Tablici 1, daju se u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

            Površine zemljišta koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Borovo  predviđene za povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine naznačene su u Tablici 2.

            Poljoprivredno zemljište koje je predmet ovog Natječaja  s popisom katastarskih čestica koje čine tu PTC, sa kulturama, površinama i početnim zakupninama nalaze se u prilogu ovog javnog natječaja ( Tablica 1 i Tablica 2).

PREGLEDNE KARTE ČESTICA U NATJEČAJU DOSTUPNE SU NA ULAZU U ZGRADU OPĆINE BOROVO

TEKST JAVNOG NATJEČAJA
OBRAZAC GOSPODARSKI PROGRAM
OBRAZAC PONUDE
OBRASCI IZJAVA

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content