kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Geoprometni položaj

Opština Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske, a teritorijalno pripada Vukovarsko sremskoj županiji, udaljenost od Vukovara 7 km, Vinkovaca 20 km, Iloka 45 km i Županje 50 km. Smeštena je na desnoj obali Dunava, pogranicnom pojasu sa Republikom Srbijom, cestovnim pravcem od graničnog prelaza Erdut-Bogojevo udaljena cca 25 km.

Znacaj državne ceste Osijek-Vukovar-Erdut osigurava povezanost mesta sa svim delovima županije.

Katastarska Opština Borovo obuhvata prostor ukupne povrsine 28,17 km2, od toga 30% stambeni prostor, a 70% ostalo.

Mesto ima kvalitetne prirodne resurse, a sve je to pogodovalo ratarsko-stočarskoj proizvodnji, razvoju male privrede i trgovine.

hr1 hr2 hr3

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content