kontakt telefon: +385(0)32 439 598

SAZIV VIJEĆA 2021.-2025.

Akti sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 22 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 22 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 22 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 21 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 21 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 21 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 20 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 20 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 20 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 19 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 19 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 19 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 18 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 18 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 18 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 17 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 17 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 17 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 16 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 16 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 16 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 15 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 15 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 15 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 14 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 14 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 14 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 13 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 13 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 13 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 12 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 12 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 12 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 11 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 11 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 11 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 10 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 10 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 10 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 9 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 9 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 9 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 8 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 8 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 8 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 7 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 7 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 7 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 6 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 6 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 6 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 5 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 5 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 5 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 4 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 4 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 4 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 3 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 3 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 3 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 2 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 2 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 2 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 1 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
Skraćeni zapisnik sa 1 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 1 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općine Borovo Općine Borovo


Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content