kontakt telefon: +385(0)32 439 598

SAZIV VIJEĆA 2021.-2025.

Akti sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 7 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 7 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 7 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 6 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 6 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 6 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 5 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 5 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 5 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 4 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 4 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 4 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 3 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 3 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 3 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 2 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Skraćeni zapisnik sa 2 redovne sjednice Općine Borovo
– Akti sa 2 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Akti sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za 1 redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
Skraćeni zapisnik sa 1 redovne sjednice Općine Borovo
Akti sa 1 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Borovo

Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća Općine Borovo
– Saziv za konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Borovo
– Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općine Borovo Općine Borovo


Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 105
Ukupan broj poseta: 433799

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content