kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 01/06/2020

Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19

Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19

Općina Borovo je na 23. sednici Opštinskog veća Opštine Borovo održanoj dana 22. maja 2020. godine donela paket mera za privrednike pogođene krizom uzrokovanom virusom COVID-19. Privrednici trebaju ispuniti zahtev za pomoć koji se nalazi u prilogu ove objave. Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor Odluka o financijskoj pomoći poslovnim subjektima Odluka o oslobađanju ugostiteljskih djelatnosti od plaćanje naknade za korištenje javnog zemljišta Zahtjev za pomoć

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content