kontakt telefon: +385(0)32 439 598

DV Zlatokosa

PREDŠKOLSKI ODGOJ/ DEČIJI VRTIĆ “ZLATOKOSA” BOROVO

D.V. Zlatokosa osnovan je 1999. godine.

Osnivač vrtića je Opština Borovo.
1998. godine Opština Borovo je osigurala lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju novog vrtića. UN je svojim sredstvima finansirao izgradnju cele zgrade, opremu i igračke na dvorištu osigurao je C.R.I.C. dok je nameštaj osigurala USAID.

Vrtić se finansira sredstvima Osnivača, uplatama roditelja te sredstvima MZOS za Program namijenjen za djecu nacionalnih manjina. U vrtiću se realizuju redovni programi Odgojno obrazovnog rada namijenjeni deci uzrasta 1-7 godina.

Program rada realizira se na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u trajanju od 2 sata dnevno u svakoj skupini.

Programi po dužini trajanja:
– 5,5 sati ( dva obroka)  – 45,00 eura,
– 6,5 sata ( tri obroka )   – 60,00 eura,
– 9,5 sati ( tri obroka)     – 70,00 eura.

Rad sa djecom raspoređen je u  skupine:
– MJEŠOVITA SKUPINA – DJECU UZRASTA 1-3 godine,
– MJEŠOVITA SKUPINA – DJECU UZRASTA 3-4 godina,
– MJEŠOVITA SKUPINA – DJECU UZRASTA:4- 5 godina,
– MJEŠOVITA SKUPINA- DJECA UZRASTA 5-7 godina- u okviru koje se realizira predškola u redovitom programu.
U vrtiću radi 9 stalno zaposlenih radnika, prema potrebama i organizaciji rada zapošljavaju se radnici na određeno vrijeme .

više saznajte na web stranici vrtića Zlatokosa

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content