kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Projekt centar

p_centar_borovo_slider

O projektu

Mreža Centara za razvoj preduzetništva i prekograničnu saradnju je projekat koji finansira Evropska Unija kroz IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2007-2013.

KONCEPT

Mreža Centara za razvoj preduzetništva i prekograničnu saradnju će biti uspostavljena kao zajednička prekogranična institucija lokalnih razvojnih i preduzetničkih Centara u sredinama opština partnera: Borovo, Negoslavci u Hrvatskoj i Temerin, Žabalj, Titel u Srbiji.

Cilj nove prekogranične Mreže Centara je pružanje konkretnih doprinosa prosperitetnom i održivom privrednom razvoju opština projektnih partnera, prekograničnog regiona Slavonije i Vojvodine i dobrim odnosima između dve susedne podunavske zemlje.

 AKTIVNOSTI

 1. Osnivanje i opremanje razvojnih Centara u opštinama partnerima (sa Mrežom u Temerinu).

2. Obuka 50 mladih lica i formiranje 5 timova za izradu i upravljanje projekatima, sa po 2 zaposlena lica za rad u novim Centrima i Mreži.

3. Razvoj poslovne infrastrukture Mreže i podrške za njeno funkcionisanje (akcioni plan poslovne podrške preduzetništvu i e-baza podataka privreda opština partnera).

4. Unapređenje prekogranične saradnje kroz zajedničke studijske posete, preduzetnički sajam i izradu novih prekograničnih projekata.

5. Promocija projekta kroz zajedničku web stranicu i medijsku promotivnu kampanju.

 Prekogranična Mreža Centara obezbediće :

Stvaranje institucionalnih i poslovnih prekograničnih uslova za povezivanje privrednih i drugih subjekata, ljudi i zajednica sa teritorija projektnih partnera.

  • Stimulisanje i jačanje zajedničkog razvoja preduzetništva, podršku razvoju koncepcije socijalnog preduzetništva i resursa za upravljanje EU programima.
  • Poboljšanje prekogranične regionalne i lokalne ekonomske i trgovinske saradnje.
  • Stvaranje stabilne i trajne osnove za dalje prekogranično povezivanje, zajednički razvoj i ravnopravno učešće u EU integracijama.
  • Promovisanje i stimulisanje zajedničke saradnje na socijalno i ekološki prihvatljiv i održiv način.

 Implementacija projekta

 Ima za cilj da poboljša i unapredi odnose između dve susedne zemlje kroz poboljšanje prekogranične ekonomske saradnje, a preko stvaranja institucionalnih, poslovnih i trgovinskih lokalnih i prekograničnih uslova za povezivanje preduzetnika, kompanija, poljoprivrednih gazdinstava, zadruga i drugih organizacija sa teritorija projektnih partnera, radi stvaranja stabilne i trajne osnove za dalju saradnju, povezivanje, zajednički ekonomski razvoj i ravnopravno učešće u EU integracijama.

Uzimajući u obzir sve izazove, probleme i zajedničke potrebe prekogranične saradnje dve susedne zemlje, zaključeno je da bi pristup stvaranja lokalnih razvojnih institucija – Centara u opštinama projektnih partnera i njihovo održivo uvezivanje u zajedničku prekograničnu razvojnu instituciju – Mrežu, bilo efikasno rešenje uočenih zajedničkih problema i dalo konkretan merljiv doprinos prosperitetnom i održivom razvoju prekograničnog regiona i dobrim odnosima između dve susedne zemlje.

Prekogranična Mreža Centara nastala je kao ideja i inicijativa preduzetnika, poljoprivrednika, malih i srednjih preduzeća, zadruga i drugih organizacija iz sredina opština projektnih partnera, što predstavlja osnovnu pokretačku vrednost i daje razvojnu snagu celokupnom poduhvatu.

Projekat zajednički realizuju:

1. Agencija za razvoj Opštine Temerin – funkcionalni vodeći partner u projektu i vodeći partner u Republici Srbiji

2. Opština Borovo – vodeći partner u Republici Hrvatskoj

3. Opština Žabalj – partner 1 iz Republike Srbije

4. Opština Titel – partner 2 iz Republike Srbije

5. Opština Negoslavci – partner 3 iz Republike Hrvatske.

više o projekt centru na pcborovo.hr

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content