kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Zaštita osobnih podataka – GDPR

Općina Borovo sa svim svojim voditeljima organizacijskih dijelova i zaposlenicima opredijeljena je provoditi obvezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Politika zaštite osobnih podataka
Pojmovi i definicije
Kodeks ponašanja voditelja obrade
Procedura u slučaju povrede osobnih podataka ispitanika
Procedura obrade zahtjeva ispitanika za uvid u osobne podatke
Izjava o suglasnosti korištenja osobnih podataka
Politika privatnosti

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content