kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Aktuelno

Obavještenje o isplati božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo

Obavještenje o isplati božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo

Obavještavaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Borovo na dan 29.11.2022 god. i koji su na popisu HZMO da će božićnice koje se financiraju iz općinskog proračuna, moći preuzeti na blagajni FINE uz predočenje OSOBNE ISKAZNICE I OSOBNOG BROJA OSIGURANIKA pod kojim se svaki korisnik vodi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje i upisan je na Rješenju o mirovini ili obavijesti o uplati mirovine (odrezak o mirovini). Isplata božićnica vršit će se gotovinski, na blagajni FINA-e, u vremenu… Nastavite čitati Obavještenje o isplati božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo

pročitaj više

Odluka o isplati božićnica umirovljenicima

Odluka o isplati božićnica umirovljenicima

Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21)  Općinski načelnik Općine Borovo dana 14.11.2022 god. donosi O  D  L  U  K  Uo isplati božićnica umirovljenicima I.   Utvrđuje se da su u proračunu Općine Borovo za 2022 god. osigurana financijska sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Borovo u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn/59725,26 eur. II.   Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke planirana su na kontu 37219. III. Božićnice se isplaćuju temeljem popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za… Nastavite čitati Odluka o isplati božićnica umirovljenicima

pročitaj više

Prijave za novogodišnje paketiće

Prijave za novogodišnje paketiće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E Obaveštavaju se roditelji dece predškolskog  uzrasta  koja ne pohađaju dečji vrtić, da decu mogu prijaviti za dodelu novogodišnjih paketića u Opštini Borovo svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u periodu od 05 do 16.12.2022.g. Prijava dece vrši se uz predočenje lične karte oba roditelja i zdravstvene iskaznice deteta. Pravo na dodelu novogodišnjih paketića imaju deca isključivo sa prebivalištem na području Opštine Borovo. Podela novogodišnjih paketića će biti 29.12.2022… Nastavite čitati Prijave za novogodišnje paketiće

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Čl. 36. Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik) dopunjava se na način da se u st.1.  t. 6. mijenja i glasi: “redovito održavanje i čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda ispred stambenih i poslovnih objekata te obvezu vlasnika/korisnika za uspostavu kanala ispred svih stambenih i poslovnih građevine”. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Temeljem odredaba ove Odluke članovi Općinskog vijeća Općine Borovo ostvaruju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama vijeća.Novčana naknada članovima općinskog vijeća  utvrđuje se u neto iznosu od 500,00 kn mjesečno.Novčanu naknadu utvrđenu u st.1 ovoga članka vijećnici ostvaruju kada prisustvuju zakazanim sjednicama, odnosno u mjesečnom iznosu u slučaju da sjednica nije sazvana. Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god. Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content