kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Archive for the lokalna samouprava Category

Izvješće Povjerenstva i rang lista kandidata u postupku prijma u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II

Izvješće Povjerenstva i rang lista kandidata u postupku prijma u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II

KLASA: 100-01/20-01/02 URBROJ: 2196-04-01-20-23 Borovo, 03.08.2020 god. Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 04/18 i 102/19) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II ,  Povjerenstvo dana 03. kolovoza 2020 god. sačinjava IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU KANDIDATA Oglas je… Nastavite čitati Izvješće Povjerenstva i rang lista kandidata u postupku prijma u službu na određeno vrijeme voditelja i asistenta voditelja na projektu ZAŽELI faza II

pročitaj više

Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta

Općina Borovo objavljuje Zapisnik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta s javnog otvaranja pristiglih ponuda. Zapisnik možete preuzeti ovdje.

pročitaj više

Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19

Paket mera za pomoć privrednicima koji su pogođeni krizom uzrokovanom virusom COVID-19

Općina Borovo je na 23. sednici Opštinskog veća Opštine Borovo održanoj dana 22. maja 2020. godine donela paket mera za privrednike pogođene krizom uzrokovanom virusom COVID-19. Privrednici trebaju ispuniti zahtev za pomoć koji se nalazi u prilogu ove objave. Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor Odluka o financijskoj pomoći poslovnim subjektima Odluka o oslobađanju ugostiteljskih djelatnosti od plaćanje naknade za korištenje javnog zemljišta Zahtjev za pomoć

pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2020.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2020.

Na temelju Uredbe o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 11. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Borovo (Sl. glasnik Općine Borovo 2/18) općinski načelnik  dana 20.12.2019 godine raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Borovo za 2020. godinu Tekst javnog natječaja  kao i sva potrebna dokumentacija u nastavku Rok za dostavu prijava je 20.01.2020… Nastavite čitati JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2020.

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13 i 85/15) Općina Borovo u svrhu provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću isto provodi putem obrazaca dostupnih na internet stranici www.opcina-borovo.hr i to u razdoblju od 06.12.2019 god. do 23.12.2019 god. Predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću su nacrti akata koji su sastavni dio izmjena i dopuna proračuna Općine Borovo za 2019 god. a čije donošenje je propisano posebnim zakonima: Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o… Nastavite čitati Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

pročitaj više

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 53
Ukupan broj poseta: 396395

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content