kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Istorija Borova i struktura stanovništva

Borovo je geografski smešteno na desnoj obali reke Dunav u Vukovarsko sremskoj županiji: prvi put Borovo se spominje davne 1231 godine kao posed Vukovarskog grada. Borovo je do najezde Turaka pripadalo različitim vukovarskim veleposednicima. Staro selo po položaju je bilo nešto severnije od današnjeg gde je izgrađen Dominikanski samostan, a na visokoj dunavskoj obali Gorjani su sazidali tvrđavu.

Današnja Opština obuhvata površinu od 28 km2, a naseljena je sa 3.555 stanovnika. Većina stanovništva je usmerena na razvoj poljoprivrede i stočarstva, što je rezultiralo udruživanjem privatnih proizvođača u PZ “Brestove međe”, a manjim delom na malu privredu i obrtništvo.

22. maja 1997. godine Borovo po IV puta u svojoj istoriji stiče status Opštine te se od tada taj datum obeležava kao Dan Opštine.
U okviru pozitivnih Zakonskih propisa otpočinje organizovanje lokalne samouprave te formiranje ustanova, udruženja i društava od opšte društvenog značaja.

Komunalna infrastruktura je u proteklom periodu u velikoj meri izgrađena u Borovu. Borovo danas ima moderan dečji vrtić, Osnovnu školu, zdravstvenu ambulantu i apoteku, poštu te objekte  namenjene za kulturne i sportske aktivnosti.

Od 1991. godine stanovništvo je orjentisano na poljoprivrednu proizvodnju i postupni razvoj malog preduzetništva.

Posebno treba naglasiti postojanje i kontinuirano delovanje lokalne radio stanice Radio Borovo koja informativno pokriva područje Opštine Borovo i šire.

Borovo je poznato po brojnim sportskim i društvenim manifestacijama kao što su “Dani Borova”, “Međunarodna smotra folklora”, “Tradicionalni turnir u malom fudbalu”, “Borovska fišijada” i sl.

STRUKTURA STANOVNIŠTVA

U Općini Borovo prema poslednjem popisu stanovništva iz 2021 god. živi 3.555 stanovnika.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content