kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 17/11/2023

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Borovo za 2024 god.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Borovo za 2024 god.

Proračun je plan financijskih aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju, uključujući sve planirane prihode i primitke te rashode i izdatke u proračunskom razdoblju koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. U proračunu se planiraju prihodi i primici za podmirenje poslova i zadataka korisnika koji se financiraju iz proračuna sukladno propisanom djelokrugu rada jedinica lokalne samouprave. Nacrt proračuna Općine Borovo za 2024 god. Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Borovo

Statut Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21) dopunjava se na način da se iza čl. 61. dodaje čl. 61.a koji glasi:             „ Općina Borovo ima Savjet mladih kao savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području općine.             Način osnivanja, izbor članova i djelokrug njihova djelovanja regulirat će se posebnom Odlukom općinskog vijeća.“ Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o utvrđivanju visine poreza za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o utvrđivanju visine poreza za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo

Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti korištenja javnog zemljišta, visina poreza za korištenje javnog zemljišta te nadležnost obračuna i naplate na području Općine Borovo. Nacrt Odluke o utvrđivanju visine poreza za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content