kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Monthly archive for studeni 2023

V. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava prispjelih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2023. godini

V. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava prispjelih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2023. godini

KLASA: 421-02/23-01/02UR.BROJ: 2196-9-03-23-65Borovo, 21.11.2023 god. V. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERIPRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZOV završen dana 21.11.2023 god. u prostorijama Općine Borovo u 11,00 sati. Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere gospodarskog razvoja Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 6/23) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2023 god. Zapisnik se odnosi na prijave dostavljene nakon 12.10.2023 god.… Nastavite čitati V. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava prispjelih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za poticanje gospodarskog razvoja u 2023. godini

pročitaj više

IV. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023. godini

IV. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023. godini

KLASA: 421-02/23-01/1UR.BROJ: 2196-9-03-23-14Borovo, 21.11.2023 god. IV. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERIPRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV završen dana 21.11.2023 god. u prostorijama Općine Borovo u 11,15 sati. Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 3/23) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023 god. Do dana sačinjavanja zapisnika o IV. administrativnoj provjeri zaprimljena je jedna prijava. Administrativnom… Nastavite čitati IV. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023. godini

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Borovo za 2024 god.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt proračuna Općine Borovo za 2024 god.

Proračun je plan financijskih aktivnosti u određenom vremenskom razdoblju, uključujući sve planirane prihode i primitke te rashode i izdatke u proračunskom razdoblju koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca. U proračunu se planiraju prihodi i primici za podmirenje poslova i zadataka korisnika koji se financiraju iz proračuna sukladno propisanom djelokrugu rada jedinica lokalne samouprave. Nacrt proračuna Općine Borovo za 2024 god. Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Borovo

Statut Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21) dopunjava se na način da se iza čl. 61. dodaje čl. 61.a koji glasi:             „ Općina Borovo ima Savjet mladih kao savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području općine.             Način osnivanja, izbor članova i djelokrug njihova djelovanja regulirat će se posebnom Odlukom općinskog vijeća.“ Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o utvrđivanju visine poreza za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o utvrđivanju visine poreza za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo

Ovom Odlukom utvrđuje se način i uvjeti korištenja javnog zemljišta, visina poreza za korištenje javnog zemljišta te nadležnost obračuna i naplate na području Općine Borovo. Nacrt Odluke o utvrđivanju visine poreza za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content