kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 10/11/2023

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2024.

KLASA: 230-01/23-01/02URBROJ: 2196-9-01-23-2Borovo, 10.11.2023. godine             Na temelju članka 11.  Pravilnika o sufinanciranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Borovo  KLASA: 007-02/18-01/01; URBROJ: 2196-04-01-18-1 od 15. siječnja 2018 god. (Službeni glasnik Općine Borovo 2/21) , općinski načelnik Općine Borovo dana 10.11.2023. godine raspisuje JAVNI NATJEČAJza sufinanciranje udruga građana u 2024 god. koje djeluju na području Općine Borovo Tekst javnog natječaja  kao i sva potrebna dokumentacija u nastavku Rok za dostavu prijava je 15.12.2023. godine… Nastavite čitati JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE UDRUGA U 2024.

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content