kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 23/11/2022

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Temeljem odredaba ove Odluke članovi Općinskog vijeća Općine Borovo ostvaruju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama vijeća.Novčana naknada članovima općinskog vijeća  utvrđuje se u neto iznosu od 500,00 kn mjesečno.Novčanu naknadu utvrđenu u st.1 ovoga članka vijećnici ostvaruju kada prisustvuju zakazanim sjednicama, odnosno u mjesečnom iznosu u slučaju da sjednica nije sazvana. Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god. Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka  o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja kojih su se dužni pridržavati posjednici domaćih životinja na području Općine Borovo. Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god. Nacrt Odluke o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content