kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 28/11/2022

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Čl. 36. Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik) dopunjava se na način da se u st.1.  t. 6. mijenja i glasi: “redovito održavanje i čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda ispred stambenih i poslovnih objekata te obvezu vlasnika/korisnika za uspostavu kanala ispred svih stambenih i poslovnih građevine”. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content