kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Temeljem odredaba ove Odluke članovi Općinskog vijeća Općine Borovo ostvaruju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama vijeća.
Novčana naknada članovima općinskog vijeća  utvrđuje se u neto iznosu od 500,00 kn mjesečno.
Novčanu naknadu utvrđenu u st.1 ovoga članka vijećnici ostvaruju kada prisustvuju zakazanim sjednicama, odnosno u mjesečnom iznosu u slučaju da sjednica nije sazvana.

Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god.

Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Obrazac savjetovanja sa javnošću

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content