kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Monthly archive for listopad 2022

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

KLASA: 024-01/22-01/01URBROJ: 2196-9-01-22-46Borovo, 31.10.2022 god. Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21) općinski načelnik dana 31.10.2022 god. donosi ODLUKUO PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI Čl. 1. Ponedjeljak, 31.10.2022 god. u Općini Borovo proglašava se Danom  žalosti povodom tragične smrti Gđe. Jasne Veselinović. Čl. 2. Dan žalosti obilježit će se isticanjem crne zastave i spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Borovo, javnim poduzećima i ustanovama kojima je osnivač općina. Čl. 3. Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog… Nastavite čitati ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

pročitaj više

PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

EKO-DUNAV d.o.o za komunalno gospodarstvoGlavna 3, BorovoOIB: 78491952386 KLASA:363-01/22-01/01 URBROJ:2196-9-2-22-01-1 Borovo, 27. rujna 2022.   Općina Borovo Glavna 3 32227 Borovo Sukladno članku 24.,25.,26 Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Borovo Klasa: 351-01/18-02/01; URBROJ: 2196-04-02-18-01 0D 29.01.2018. godine( u daljnjem tekstu : Odluka), sukladno članku 69. stavka 13. Zakona o  gospodarenju otpadom (NN 84/21)trgovačko društvo EKO – DUNAV d.o.o iz Borova u svojstvu Davatelja usluge donosi sljedeći: PRIJEDLOG CJENIKA… Nastavite čitati PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

KLASA: 604-01/22-01/01UR.BROJ: 2196-9-01-22-02Borovo. 25.10.2022 god. Na temelju čl. 54  Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 2/21), te čl.6 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, općinski načelnik dana  25.10.2022 god.  objavljuje J  A  V  N  I     N  A   T  J  E  Č  A  Jza dodjelu stipendije 1.         Javni natječaj objavljuje se radi dodjele bespovratne stipendije studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo. 2.         Stipendija se dodjeljuje u iznosu… Nastavite čitati JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

pročitaj više

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA

KLASA: 112-01/22-03/1URBROJ: 2196-04-03-22-07Borovo, 24.10.2022 god.             Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na radno mjesto „administrativni referent” Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo,  Povjerenstvo dana 24. listopada 2022 god. sačinjava IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU KANDIDATANatječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 115/22 od… Nastavite čitati IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA

pročitaj više

OBAVIJEST O PRIJAVI KORISNIKA ZA PRIMANJE HUMANITARNIH PAKETA

OBAVIJEST O PRIJAVI KORISNIKA ZA PRIMANJE HUMANITARNIH PAKETA
pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content