kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Monthly archive for studeni 2022

Prijave za novogodišnje paketiće

Prijave za novogodišnje paketiće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E Obaveštavaju se roditelji dece predškolskog  uzrasta  koja ne pohađaju dečji vrtić, da decu mogu prijaviti za dodelu novogodišnjih paketića u Opštini Borovo svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u periodu od 05 do 16.12.2022.g. Prijava dece vrši se uz predočenje lične karte oba roditelja i zdravstvene iskaznice deteta. Pravo na dodelu novogodišnjih paketića imaju deca isključivo sa prebivalištem na području Opštine Borovo. Podela novogodišnjih paketića će biti 29.12.2022… Nastavite čitati Prijave za novogodišnje paketiće

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Čl. 36. Odluke o komunalnom redu (Sl. glasnik) dopunjava se na način da se u st.1.  t. 6. mijenja i glasi: “redovito održavanje i čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda ispred stambenih i poslovnih objekata te obvezu vlasnika/korisnika za uspostavu kanala ispred svih stambenih i poslovnih građevine”. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo

Temeljem odredaba ove Odluke članovi Općinskog vijeća Općine Borovo ostvaruju pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama vijeća.Novčana naknada članovima općinskog vijeća  utvrđuje se u neto iznosu od 500,00 kn mjesečno.Novčanu naknadu utvrđenu u st.1 ovoga članka vijećnici ostvaruju kada prisustvuju zakazanim sjednicama, odnosno u mjesečnom iznosu u slučaju da sjednica nije sazvana. Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god. Nacrt Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka  o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja kojih su se dužni pridržavati posjednici domaćih životinja na području Općine Borovo. Razdoblje internetskog savjetovanja 25.10.2022 god. – 25.11.2022 god. Nacrt Odluke o držanju domaćih životinja na području Općine Borovo Obrazac savjetovanja sa javnošću

pročitaj više

Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „

Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „

Djelatnici dimnjačarskog uslužnog obrta vršit će usluge kontrole i čišćenja dimnjaka u slijedećim mjestima: BOROVO 23.11.2022.god. 24.11.2022.god. 25.11.2022.god. Svi korisnici  koji ne budu nađeni kod kuće u radnom vremenu bit će im ostavljena „ OBAVIJEST „ da je dimnjačar dolazio radi vršenja čišćenja dimnjaka, tako da mogu u roku 2 dana dogovoriti novi termin čišćenja. Za sve informacije mogu se obratiti na tel: 032 – 367-819.         U slučaju vremenskih nepogoda ( kiše, snijega ..) sve se odgađa za slijedeći… Nastavite čitati Plan rada dimnjačarsko-uslužnog obrta „ EKO – DIM „

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content