kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Prijave za novogodišnje paketiće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštavaju se roditelji dece predškolskog  uzrasta  koja ne pohađaju dečji vrtić, da decu mogu prijaviti za dodelu novogodišnjih paketića u Opštini Borovo svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u periodu od 05 do 16.12.2022.g.

Prijava dece vrši se uz predočenje lične karte oba roditelja i zdravstvene iskaznice deteta.

Pravo na dodelu novogodišnjih paketića imaju deca isključivo sa prebivalištem na području Opštine Borovo.

Podela novogodišnjih paketića će biti 29.12.2022 god. u Dečijem vrtiću zlatokosa od 12-14 sati.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content