kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 06/12/2023

Odluka o provedbi postupka objave javnog poziva i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023. godini

Odluka o provedbi postupka objave javnog poziva i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023. godini

KLASA: 421-02/23-02/03URBROJ: 2196-9-01-23-2U Borovu, 05.12.2023 god. Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21) te čl. 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede  na području Općine Borovo u 2023 god. općinski načelnik dana 05.12.2023 god. donosi O  D  L  U  K  Uo provedbi postupka objave Javnog poziva Čl. 1.             Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Borovo provesti postupak objave Javnog poziva za dodjelu bespovratne potpore za razvoj poljoprivrede na području Općine… Nastavite čitati Odluka o provedbi postupka objave javnog poziva i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticajne mjere za razvoj poljoprivrede na području Općine Borovo u 2023. godini

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content