kontakt telefon: +385(0)32 439 598

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA KANDIDATA

KLASA: 112-01/22-03/1
URBROJ: 2196-04-03-22-07
Borovo, 24.10.2022 god.

            Na temelju članaka 19. i 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) i Rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za prijam u službu na radno mjesto „administrativni referent” Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo,  Povjerenstvo dana 24. listopada 2022 god. sačinjava

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTU KANDIDATA
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 115/22 od 05. listopada 2022 god.
Rok za podnošenje prijava je 13. listopada 2022 god.

  1. Objava:

Javni natječaj za prijam  u službu administrativnog referenta/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Borovo,  objavljen je u Narodnim novinama broj 115/22 od 05. listopada 2022 god.

  • Pregled pristiglih prijava:

                  Popis kandidata koji su podnijeli pravodobnu, urednu i  potpunu prijavu:

1. JELENA SAVIČIĆ iz Borova, Ozrenska 16

2. JELENA ALEKSIĆ iz Borova, Partizanska 50

3. VANJA VEJNOVIĆ iz Borova, Željeznička 39

4. ZORANA PETKOVIĆ iz Dalja, J. Astaloša 60

5. SANDRA MIJATOVIĆ iz Borova, Bulićeva 43a

6. SANJA MAKSIMOVIĆ iz Borova, Školska 10

7. KSENIJA JANKOV iz Borova, Glavna 88b

8. JASNA SAVIĆ iz Vukovara, Olajnica 6/18

9. KRISTINA VLAŠIĆ iz Vukovara, 12 redarsvenika 72

10.VUKAŠIN BOŠNJAK iz Borova, Bulićeva

  • Utvrđivanje liste kandidata:

Budući da na prethodnu pismenu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, nakon pregleda pravodobnosti i potpunosti prijava utvrđeno je da na provjeru mogu pristupiti :

1.JELENA ALEKSIĆ iz Borova, Partizanska 50

2.VANJA VEJNOVIĆ iz Borova, Željeznička 39

3.ZORANA PETKOVIĆ iz Dalja, J. Astaloša 60

4.SANJA MAKSIMOVIĆ iz Borova, Školska 10

5.VUKAŠIN BOŠNJAK iz Borova, Bulićeva 2A

  • Održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održana je dana 24. listopada 2022 god., u 10,00 sati, na lokaciji Općina Borovo, Glavna br. 3 32227 Borovo u sali za sastanke. Pismenoj provjeri pravo pristupa imali su svi  kandidati  imenovani u točki 3 Izvješća.

Popis kandidata koji su pristupili na prethodnu pismenu provjeru znanja sa brojem točnih odgovora na pitanja i brojem bodova:

1.JELENA ALEKSIĆ iz Borova, Partizanska 50                      0/10  0 bodova

2.VANJA VEJNOVIĆ iz Borova, Željeznička 39                     2/10  2 boda

3.SANJA MAKSIMOVIĆ iz Borova, Školska 10                    8/10  8 bodova

Na  intervju, koji je održan dana 24. listopada 2022 god. u Općini Borovo , 32227 Borovo Glavna br. 3 u sali za sastanke sa početkom u 12,00 sati pozvani su, pristupili te ostvarili  rezultate slijedeći kandidati:

        SANJA MAKSIMOVIĆ                                           9/10 9 bodova

  • Rang lista:

Nakon prethodne pismene provjere znanja i provedenog intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata za prijam u službu na radno mjesto administrativni referent/ica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Borovo :

      SANJA MAKSIMOVIĆ                                           17/20  17 bodova

  • Zaključak:

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, te utvrđene rang liste kandidata Povjerenstvo dostavlja ovo izvješće na daljnje postupanje pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Borovo.

POVJERENSTVO

  1. Ljiljana Jakovljević, oec predsjednik
  2. Duško Drobić, član
  3. Miloš Maksimović – član

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content