kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 25/10/2022

PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

EKO-DUNAV d.o.o za komunalno gospodarstvoGlavna 3, BorovoOIB: 78491952386 KLASA:363-01/22-01/01 URBROJ:2196-9-2-22-01-1 Borovo, 27. rujna 2022.   Općina Borovo Glavna 3 32227 Borovo Sukladno članku 24.,25.,26 Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Borovo Klasa: 351-01/18-02/01; URBROJ: 2196-04-02-18-01 0D 29.01.2018. godine( u daljnjem tekstu : Odluka), sukladno članku 69. stavka 13. Zakona o  gospodarenju otpadom (NN 84/21)trgovačko društvo EKO – DUNAV d.o.o iz Borova u svojstvu Davatelja usluge donosi sljedeći: PRIJEDLOG CJENIKA… Nastavite čitati PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČUJU OPĆINE BOROVO

pročitaj više

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

KLASA: 604-01/22-01/01UR.BROJ: 2196-9-01-22-02Borovo. 25.10.2022 god. Na temelju čl. 54  Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 2/21), te čl.6 Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanje prava  na dodjelu stipendije iz proračuna Općine Borovo, općinski načelnik dana  25.10.2022 god.  objavljuje J  A  V  N  I     N  A   T  J  E  Č  A  Jza dodjelu stipendije 1.         Javni natječaj objavljuje se radi dodjele bespovratne stipendije studentima, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Borovo. 2.         Stipendija se dodjeljuje u iznosu… Nastavite čitati JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content