kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Monthly archive for ožujak 2020

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

Temeljem točke II. Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS – Co-V-2 (NN 32/20), čl. 54. Statuta Općine Borovo, općinski načelnik dana 23.03.2020 god. donosi O D L U K Uo organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremenaza vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 Čl. 1. Sukladno  Odluci Vlade Republike Hrvatske o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane… Nastavite čitati O D L U K U o organizaciji rada, rasporedu rada i rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-Co-V-2 u Općini Borovo

pročitaj više

Odluka o radnom vremenu trgovina i Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Odluka o radnom vremenu trgovina i Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

Temeljem članka 10. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Borovo, KLASA: 810-03/17-01/01, URBROJ: 2196-04-01-17-11 od dana 13.06.2017 god., a sukladno Mjerama Nacionalnog Stožera civilne zaštite,  Stožer civilne zaštite Općine Borovo dana 23.03.2020 god. u predmetu sprečavanja širenja virusa Covid-19 donosi: O D L U K U Čl. 1.Radi zaštite djelatnika u trgovinama određuje se radno vrijeme trgovina od 8,00 do 17,00 sati sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske. Čl. 2.Odluka stupa na snagu odmah i vrijedi do opoziva. Čl. 3.Ova… Nastavite čitati Odluka o radnom vremenu trgovina i Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja

pročitaj više

Odluka o zatvaranju dječjih igrališta na području Općine Borovo

Odluka o zatvaranju dječjih igrališta na području Općine Borovo

Temeljem članka 10. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Borovo, KLASA: 810-03/17-01/01, URBROJ: 2196-04-01-17-11 od dana 13.06.2017 god., a sukladno Mjerama Nacionalnog Stožera civilne zaštite,  Stožer civilne zaštite Općine Borovo dana 20.03.2020 god. u predmetu sprečavanja širenja virusa Covid-19 donosi: O D L U K U Čl. 1. Na području Općine Borovo zatvaraju se dječja igrališta do daljnjeg. Čl. 2. Odluka stupa na snagu odmah i vrijedi do opoziva. Čl. 3. Ova Odluka bit će objavljena na internet stranici… Nastavite čitati Odluka o zatvaranju dječjih igrališta na području Općine Borovo

pročitaj više

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnih djelatnostima

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnih djelatnostima

Temeljem članka 10. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Borovo, KLASA: 810-03/17-01/01, URBROJ: 2196-04-01-17-11 od dana 13.06.2017 god., a sukladno Mjerama Nacionalnog Stožera civilne zaštite ,  Stožer civilne zaštite Općine Borovo dana 19.03.2020 god. u predmetu sprečavanja širenja virusa Covid-19 donosi: O D L U K U Čl. 1. Na području Općine Borovo ZABRANJUJE SE: – rad svih ugostiteljskih objekata,– rad u objektima u kojima se pruža uslužna djelatnost (frizeri, kozmetičari i dr.),– svaki oblik okupljanja u zatvorenom prostoru… Nastavite čitati Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnih djelatnostima

pročitaj više

Odluke Stožera civilne zaštite Općine Borovo

Odluke Stožera civilne zaštite Općine Borovo

Temeljem članka 10. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Borovo, KLASA: 810-03/17-01/01, URBROJ: 2196-04-01-17-11 od dana 13.06.2017 god., a sukladno Mjerama Stožera civilne zaštite za Vukovarsko srijemsku županiju,  Stožer civilne zaštite Općine Borovo dana 18.03.2020 god. U predmetu sprečavanja širenja virusa Covid-19 donosi: ODLUKE – Ograničava se rad svih ugostiteljskih objekata na području Općine Borovo koji sa radom mogu početi najranije u 8,00 sati a završiti najkasnije u 18,00 sati. – Ograničava se rad svih uslužnih djelatnosti kojima se… Nastavite čitati Odluke Stožera civilne zaštite Općine Borovo

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content