kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o zatvaranju dječjih igrališta na području Općine Borovo

Temeljem članka 10. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Borovo, KLASA: 810-03/17-01/01, URBROJ: 2196-04-01-17-11 od dana 13.06.2017 god., a sukladno Mjerama Nacionalnog Stožera civilne zaštite,  Stožer civilne zaštite Općine Borovo dana 20.03.2020 god. u predmetu sprečavanja širenja virusa Covid-19 donosi:

O D L U K U

Čl. 1.

Na području Općine Borovo zatvaraju se dječja igrališta do daljnjeg.

Čl. 2.

Odluka stupa na snagu odmah i vrijedi do opoziva.

Čl. 3.

Ova Odluka bit će objavljena na internet stranici i oglasnoj ploči Općine Borovo  te na lokalnom mediju Radio Borovu.

NAČELNIK STOŽERA
Duško Drobić

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 99
Ukupan broj poseta: 433793

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content