kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovinama, uslužnih djelatnostima

Temeljem članka 10. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Borovo, KLASA: 810-03/17-01/01, URBROJ: 2196-04-01-17-11 od dana 13.06.2017 god., a sukladno Mjerama Nacionalnog Stožera civilne zaštite ,  Stožer civilne zaštite Općine Borovo dana 19.03.2020 god. u predmetu sprečavanja širenja virusa Covid-19 donosi:

O D L U K U

Čl. 1.

Na području Općine Borovo ZABRANJUJE SE:

– rad svih ugostiteljskih objekata,
– rad u objektima u kojima se pruža uslužna djelatnost (frizeri, kozmetičari i dr.),
– svaki oblik okupljanja u zatvorenom prostoru i na javnoj površini,
– vjerskih okupljanja,
– organiziranje svih sportskih, kulturnih i drugih društvenih aktivnosti i priredbi.

Čl. 2.

Ovom Odlukom propisuje se način rada prodavaonica i objekata koji nastavljaju sa radom: prodavaonice prehrambenih i higijenskih artikala artikala, pekare, apoteke , poljoprivredne apoteke i druge specijalizirane prodavnice sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Čl. 3.

U objektima definiranim u čl. 2. Odluke obavezno se mora osigurati:

– da se kod samog prodajnog objekta ne stvaraju gužve te jasnu uputu o tome staviti na ulazu u sam objekt i na drugom vidno istaknutom mjestu,

– rasute proizvode prodavati isključivo zapakirane,

– primjenjivati mjere pojačane higijene i kontinuiranog čišćenja prostora,

– organizirati rad tako da bude poštovana propisana međusobna udaljenost radnika uz obavezno 
  poštivanje mjere socijalne udaljenosti,

– redovito provjetravanje prostora,

– osigurati punktove sa dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih
  postaviti  obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti.

Odluke stupa na snagu odmah i vrijedi do opoziva.

NAČELNIK STOŽERA
CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE BOROVO
Duško Drobić

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 110
Ukupan broj poseta: 433804

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content