kontakt telefon: +385(0)32 439 598

JAVNI POZIV

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo  (Službeni vjesnik 07/13 i Sl. glasnik Općine Borovo 1/15) općinski načelnik  dana 23.11.2016 god. objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje Programa javnih potreba

udruga građana Općine Borovo za 2017. godinu

 I           Područja djelovanja udruga građana koja će se financirati proračunskim sredstvima Općine Borovo u 2017 godini:

 1. Programi kulture
  – programi udruga građana u kulturi od interesa za Općinu Borovo
  – program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti
  – program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
  – program kulture nacionalnih manjina
  – programe kulturnih manifestacija
 2. Programi predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
  – programi djelovanja mladih i za mlade Općine Borovo
 3. Programi sporta
  – programi sportskih priredbi i manifestacija
  – programi rada s mladima
 4. Programi ostalih udruga građana
  – programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
  – programi humanitarnih udruga

– programi za uzgoj i zaštitu životinja

– programi udruga osoba s invaliditetom

– program ostalih udruga i društava građana

II         Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve udruge građana koje su registrirane i djeluju na području Općine Borovo, te koje su podnijele izvještaj o utrošku sredstava za prethodno proračunsko razdoblje.

III       Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici, na priloženom obrascu na adresu: Općina Borovo, Glavna br.3 32227 Borovo uz naznaku „Prijava za predlaganje javnih potreba udruga građana Općine Borovo u 2017. godini“.

IV       Poziv je otvoren od 23.11.2016. do 23.12.2016. godine.

V         Odluku o financiranju programa i projekata udruga donijet će općinsko vijeće Općine Borovo temeljem prijedloga Povjerenstva za društvene djelatnosti, sport i omladinu i prijedloga općinskog načelnika.

Podnositeljima prijava, Odluka će biti dostavljena u roku od 8 dana od dana donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Baćanović mag.iur.

OBRAZAC – javni-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-udruge-2017

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content