kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Obavještenje o objavi Javnog poziva za iskaz interesa za uključivanje u projekt Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4

KLASA: 551-02/23-01/1
URBROJ: 2196-9-01-24-60
U Borovu, 26. lipnja 2024.

OBAVJEŠTENJE
O objavi Javnog poziva za iskaz interesa za uključivanje
u projekt Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe – faza 4

Obavještavaju se zainteresirani građani da će Općina Borovo dana 01.srpnja 2024. u 8 sati na internetskoj stranici Općine Borovo objaviti Javni poziv potencijalnim korisnicima za iskaz interesa za uključivanje u projekt „Pomoć u kući za starije i nemoćne – faza 4“.

Javni poziv bit će objavljen i na oglasnim tablama općine kao i na lokalnom mediju Radio Borovu.

Javni poziv bit će otvoren od trenutka objave na Internet stranici Općine Borovo do 15.srpnja 2024.

OPĆINA BOROVO

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content