kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 19/02/2024

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2024 god.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2024 god.

KLASA: 421-02/24-01/1UR.BROJ: 2196-9-03-24-05Borovo, 19.02.2024 god. Na temelju čl. 66. Statuta Općine Borovo (Sl. glasnik 2/21), te čl. 2. st. 1. Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće  na području  Općine Borovo   (Sl. glasnik 1/24), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela dana 19.02.2024 god.  objavljuje J  A  V  N  I     P  O  Z  I  Vza dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovoza sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2024 god. 1. Javni poziv objavljuje se radi dodjele bespovratnih sredstava iz proračuna Općine Borovo, obiteljima  za… Nastavite čitati Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2024 god.

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content