kontakt telefon: +385(0)32 439 598

V. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023. godini

KLASA: 421-02/23-01/1
UR.BROJ: 2196-9-03-23-15
Borovo, 27.12.2023 god.

V. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV

završen dana 27.12.2023 god. u prostorijama Općine Borovo u 10,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 3/23) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2023 god.

Do dana sačinjavanja zapisnika o V. administrativnoj provjeri zaprimljena je jedna prijava.

Administrativnom provjerom prispjelih prijava utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

R. br.Podnositelj zahtjevaDatum i vrijemeIznos u eurDokumentacija potpunaOcjena prijave
1.NATALIJA KOVAČ21.12.2023.3.980,00DA ISPUNJAVA UVJETE – provjera provedena na licu mjesta uslijed vlasništva člana obitelji, nad stambenim objektom za koji je utvrđeno da je u ruševnom stanju-neuvjetan za stanovanje

            Zapisnik se sukladno čl. 9.  Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2023 god. (Sl. glasnik 3/23) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content