kontakt telefon: +385(0)32 439 598

VI. Zapisnik o administrativnoj provjeri prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2022. godini

KLASA: 421-02/22-01/04
UR.BROJ: 2196-9-03-22-19
Borovo, 09.11.2022 god.

IV. ZAPISNIK O ADMINISTRATIVNOJ PROVJERI
PRIJAVA PRISPJELIH NA JAVNI POZIV

završen dana 09.11.2022 god. u prostorijama Općine Borovo u 13,40,00 sati.

Zapisnik se sačinjava temeljem odredaba Pravilnika o  sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) te točke 4. Javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Općine Borovo za sufinanciranje kupnje obiteljske kuće u 2022 god.

Nakon objave  V. Zapisnika o administrativnoj provjeri od 13.09.2022 god. pa do dana sačinjavanja VI. Zapisnika 09.11.2022 god. zaprimljena je jedna prijava.

Administrativnom provjerom utvrđeno je slijedeće činjenično stanje:

R.br.Podnositelj zahtjevaDatum i vrijemeIznos u knDokumentacija potpunaOcjena prijave
1.DEJAN SAVIĆ11.10.2022.30.000,00DA ISPUNJAVA UVJETE

            Zapisnik se sukladno čl. 9.  Pravilnika o sufinanciranju kupnje obiteljske kuće na području  Općine Borovo u 2022 god. (Sl. glasnik 1/22) objavljuje na Internet stranici i oglasnoj tabli općine, te se prosljeđuje općinskom načelniku radi donošenja konačne Odluke o osnovanosti podnesenih zahtjeva.

ZA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Slobodanka Stevanović, dipl. pravnica

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content