kontakt telefon: +385(0)32 439 598

ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

KLASA: 024-01/22-01/01
URBROJ: 2196-9-01-22-46
Borovo, 31.10.2022 god.

Na temelju čl. 63. Statuta (Sl. glasnik 2/21) općinski načelnik dana 31.10.2022 god. donosi

ODLUKU
O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI

Čl. 1.

Ponedjeljak, 31.10.2022 god. u Općini Borovo proglašava se Danom  žalosti povodom tragične smrti Gđe. Jasne Veselinović.

Čl. 2.

Dan žalosti obilježit će se isticanjem crne zastave i spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Borovo, javnim poduzećima i ustanovama kojima je osnivač općina.

Čl. 3.

Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati glazba u ugostiteljskim objektima.
Radio Borovo obvezuje se  svoje sadržaje prilagoditi Danu žalosti.

Čl. 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Baćanović, mag. iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content