kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13 i 85/15) Općina Borovo u svrhu provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću isto provodi putem obrazaca dostupnih na internet stranici www.opcina-borovo.hr i to u razdoblju od 06.08.2020 god. do 07.09.2020 god.

Predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je nacrt akta Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Borovo a čije donošenje je propisano posebnim zakonima: Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o koncesijama.

Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju koncesija

Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Borovo

Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Borovo

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content