kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13 i 85/15) Općina Borovo u svrhu provedbe postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću isto provodi putem obrazaca dostupnih na internet stranici www.opcina-borovo.hr i to u razdoblju od 06.12.2019 god. do 23.12.2019 god.

Predmet savjetovanja sa zainteresiranom javnošću su nacrti akata koji su sastavni dio izmjena i dopuna proračuna Općine Borovo za 2019 god. a čije donošenje je propisano posebnim zakonima: Zakon o proračunu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sportu, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o udrugama i dr.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2019.
Odluka o izmjena i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019 god.
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o izmjena i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019 god.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2019 god.
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2019 god.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti za 2019 god.
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Programa financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti za 2019 god.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2019 god.
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2019 god.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2019 god.
Obrazac Savjetovanje sa javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2019 god.

IV PRIJEDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA 2019
Obrazac Savjetovanje sa javnošću IV PRIJEDLOG REBALANSA PRORAČUNA ZA 2019

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 32
Ukupan broj poseta: 438209

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content