kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada

KLASA: 100-01/19-01/01

URBROJ: 2196/04-19-01-02

Borovo, 03.04.2019 god.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 05/18), općinski načelnik dana 03.04.2019 god. objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada- REVITALIZACIJA PRIOBALNOG PODRUČJA I UREĐENJE OKOLIŠA IV FAZA

I.

Mjesto rada: Općina Borovo

Broj traženih radnika/ca: 10 osoba

Naziv radnog mjesta: radnik/ca na uređenju okoliša
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme- javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme                             

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

II.

Opis poslova:

-krčenje prostora i uređenje puta i pristupne površine do samog riječnog korita kao i pristupno prijelaznih površina preko dunavskih rukavaca i rukavca “Poretak” na način da se posiječe, sakupi i odveze divlje raslinje kako sa prtenih putova, tako i sa okolnih prilaznih površina,

– ručno sakupljanje i odvoz otpada ,

– nasipanje i poravnanje površina određenih kao pristupne površine,

 – izvođenje radova na sječi osušenih grana vrba ( u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti djece i posjetitelja) te sakupljanju i odvozu sa predmetne lokacije,

            – u cilju zaštite i očuvanja staništa slatkovodne ribe i mrestilišta napravile bi se tzv „prosjeke” kako bi ribočuvarska služba nesmetano ulazila u mrestilište radi osiguranja zakonitosti ribolova,

            -uređenje prilaznog puta za dovoz i bezbedno spuštanje čamaca izvođenjem radova krčenja i sječe divljeg raslinja kao i nasipanja prtenog puta drobljenim kamenom a potom ravnanja konkretne površine.

Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

III.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju uz potpisanu zamolbu/prijavu za posao:
– životopis
– preslika osobne iskaznice

– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

IV.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu do 12. travnja 2019 god. na adresu:
„Općina Borovo, Glavna br.3, 32227  Borovo, s naznakom: ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU- REVITALIZACIJA PRIOBALNOG PODRUČJA I UREĐENJE OKOLIŠA IV FAZA“.

Uvođenjem ovog Programa koristi će imati  svi mještani Općine Borovo, jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša.

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032/439598.

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                          Zoran Baćanović, mag.iur

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content