kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 28/02/2018

Godišnji financijski izvještaji članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaji članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu

Sukladno članku 39. stavak 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17, dalje: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe) članovi predstavničkog tijela Općine Borovo izabrani s liste grupe birača javno su objavili na web stranicama Općine Borovo godišnje financijske izvještaje propisane člankom 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Navedena objava, sukladno članku 39. stavak 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ne smatra… Nastavite čitati Godišnji financijski izvještaji članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu

pročitaj više

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content