kontakt telefon: +385(0)32 439 598

POZIV VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Temeljem odredbi članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine” br. 94/13), članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine” br. 69/16) i članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 05/17) općinski načelnik dana 05.07.2017. godine upućuje:

P O Z I V

VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest na području Općine Borovo da sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine” br. 69/16) dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, garaže, poljoprivredni objekti i sl.), procjeni količine, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Općina Borovo će prikupljene podatke proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sa ciljem učinkovitijeg sustava evidencije, sakupljanja i zbrinjavanja azbestnog otpada.

Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 07.08.2017. godine putem popunjenog i potpisanog Obrasca prijave objekta u kojemu se nalazi azbest, osobno ili poštom na adresu Općina Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo ili putem mail adrese: opcina.borovo@inet.hr.

Za sve informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 032/439-598.

Poziv građanima – građevine u kojima se nalazi azbest

Obrazac_prijave_objekta_u_kojemu_se_nalazi_azbest

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Baćanović, mag. iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content