kontakt telefon: +385(0)32 439 598

Daily archive for 18/07/2017

POZIV VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

POZIV  VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Temeljem odredbi članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine” br. 94/13), članka 30. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine” br. 69/16) i članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik 05/17) općinski načelnik dana 05.07.2017. godine upućuje: P O Z I V VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest na području Općine Borovo da sukladno odredbi članka 18. stavka… Nastavite čitati POZIV VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

pročitaj više

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

Na temelju članka 54 Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 05/17), te članka 1 stavak 4 Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje javnog zemljišta na području Općine Borovo, općinski načelnik dana 17.07.2017 god. objavljuje JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta 1.Predmet ovoga javnog poziva je davanje u zakup javne površine na lokaciji u Borovu, Trg palih boraca na kč.br. 277/1 i 277/2 k.o. Borovo, koje je u naravi školsko sportsko igralište ukupne površine… Nastavite čitati JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta

pročitaj više

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 2
Današnje posete: 76
Ukupan broj poseta: 391100

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content