kontakt telefon: +385(0)32 439 598

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

KLASA: 310-02/15-01/1

UR.BROJ: 2196-04-17-01-24
Borovo, 26.05.2017. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 1/15), općinski načelnik Općine Borovo dana 26.05.2017. godine, donosi:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U PREDMETU MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE OPĆINE BOROVO

 Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se početak postupka jednostavne nabave u predmetu Modernizacija sustava javne rasvjete Općine Borovo, evidencijski broj nabave JN 06/17.

Članak 2.

 Postupak jednostavne nabave provodi imenovano stručno povjerenstvo u slijedećem sastavu:

  1. Dragan Dokić,
  2. Miloš Maksimović i
  3. Miloš Erić.

Članak 3

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 416.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 4.

Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na internet stranicama Općine Borovo.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Baćanović mag.iur.

Pregled stranice

Trenutno na stranici: 1
Današnje posete: 33
Ukupan broj poseta: 438210

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content