kontakt telefon: +385(0)32 439 598

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

KLASA: 310-02/15-01/1

UR.BROJ: 2196-04-17-01-24
Borovo, 26.05.2017. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Borovo (Službeni glasnik Općine Borovo 1/15), općinski načelnik Općine Borovo dana 26.05.2017. godine, donosi:

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U PREDMETU MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE OPĆINE BOROVO

 Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se početak postupka jednostavne nabave u predmetu Modernizacija sustava javne rasvjete Općine Borovo, evidencijski broj nabave JN 06/17.

Članak 2.

 Postupak jednostavne nabave provodi imenovano stručno povjerenstvo u slijedećem sastavu:

  1. Dragan Dokić,
  2. Miloš Maksimović i
  3. Miloš Erić.

Članak 3

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 416.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 4.

Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na internet stranicama Općine Borovo.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Baćanović mag.iur.

Prijavi se

OPĆINA BOROVO

GLAVNA 3, 32 227 BOROVO
tel: +385 (0)32 439-598,
fax: +385 (0)32 439-601,
e-mail: borovo@opcina-borovo.hr
OIB: 02417916452
HR6825000091802900006
Skip to content